Vad är ett NI nummer?

 

Ett så kallat National Insurance Number är en nödvändighet för varje person som bor och arbetar i Storbritannien. Främst så används numret för att Inland Revenue, brittiska skatteverket, ska veta vilken skattenivå du tillhör. Du måste skaffa dig ditt NI nummer direkt då du har fått en anställning. Det är inte alltid så enkelt – men likväl ett måste.

Kontakta ett Jobcenter Plus, vilket är en statligt ägd arbetsförmedling, och ansök där om ett NI nummer. Oftast kallas man till intervju och då ska du kunna visa upp ett identitetsbevis samt anställningsbevis.

Gå in här för mer information.

 

 
 
 

Comments are closed.